Bút ký cao cấp Picasso 717RW – Trắng (Tặng Ruột xanh + Túi nhung đựng bút ký)

420,000 350,000