Bút ký Picasso 902RG – khắc tên

Bút ký  Picasso 902RG khắc tên có thiết kế sang trọng, một phong cách nghệ thuật của danh họa Picasso.