Bút ký Picasso 903RB Đen – khắc logo AmberCapital

Bút ký  Picasso 903RB Đen – khắc logo AmberCapital  có thiết kế sang trọng, mang nét thiết kế của nghệ thuật Châu Phi, một phong cách nghệ thuật của danh họa Picasso.